INFORMACE K LEGISLATIVĚ

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ( ADR )
Obecná informační povinnost
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Petr Hradil s.r.o., informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace pro klienty pohřební služby Petr Hradil s.r.o., dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
Správcem osobních údajů je Petr Hradil s.r.o., se sídlem Hostýnská 1422, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 06722270, registrovaná u Krajského soudu v Brně.

Sdělení k ochraně osobních údajů
Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Pro společnost Petr Hradil s.r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost Petr Hradil s.r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Společnost Petr Hradil s.r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů, a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.

Společnost Petr Hradil s.r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

Petr Hradil, jednatel společnosti

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

KONTAKTUJTE NÁS


POHŘEBNÍ SLUŽBA PETR HRADIL s.r.o.
Hostýnská 1422
Bystřice pod Hostýnem
768 61


OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá: 7:30 - 15:30 hod.
polední přestávka 12:00 - 12:45 hod.